Általános Szerződési Feltételek2017-08-30T17:57:41+00:00

Felhasználási Feltételek és a Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó általános szerződési feltételek

/- andrasibetty.com -/

Általános adatok:

Andrási Beáta (e.v.)
Székhely: 5742 Elek, Kiss Ernő u. 1.
Adószáma: 60929178-1-24
Internetes elérhetőség: info@andrasibetty.com

A jelen felhasználási feltételek (Felhasználási Feltételek) és a Szolgáltatásokra és a Termékekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) – továbbiakban együttesen Szabályzat Andrási Beáta e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett andrasibetty.com (https://www.andrasibetty.com/ oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Termék megrendelés, Weblap vagy andrasibetty.com) igénybevételének feltételeit tartalmazza.

I. A Felhasználási Feltételekre valamint az Általános Szerződési Feltételekre vonatkozó közös szabályok:

1. A Szabályzatot a Szolgáltató internetes honlapján (andrasibetty.com) a nyitóoldalon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzéteszi.

2. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását.

3. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a andrasibetty.com bármely szolgáltatását igénybe veszi illetve amennyiben Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi.

4. A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevételével illetve andrasibetty.com bármely Szolgáltatásának megkezdésével elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

5. A andrasibetty.com internetes oldalon megtalálható valamennyi egyéb tájékoztató (pl.: Adatkezelési Szabályzat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

6. A Facebook.com weboldal bármely, a Weboldalhoz kapcsolódó szolgáltatására a Facebook keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Weboldal legfontosabb jellemzői és elemei:

1. A Weboldal célja a teljesség igénye nélkül a Felhasználók szubjektív szemszögből történő tájékoztatása olyan témakörökben, amelyek iránt a felhasználók fokozott érdeklődést mutatnak.

2. A Weboldal lényege a Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megjelölt harmadik személyek szerzői jogi védelme alatt álló tartalom hozzáférhetővé vagy elérhetővé tétele.

3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a andrasibetty.com bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

4. A Felhasználó a andrasibetty.com weboldalon található bármely Szolgáltatás igénybevételével, vagy annak megkezdésével hozzájárulását adja, hogy Szolgáltató részére további információkat tartalmazó e-maileket küldjön (hírlevél, ingyenes e-kurzus).

5. A hírlevélről, ingyenes e-kurzusról történő leiratkozásról lehetőséget biztosít az ezekben foglalt e-mail címen.

III. Szerződés megkötésének általános szabályai:

1. A nem írásban (elektronikus úton) történő szerződéskötés során legalább a következő feltételekben állapodnak meg a felek:

a.) A Megrendelőneve, lakóhelye: A Megrendelő által elektronikus úton megadott Kereszt- és Vezetéknév valamint a Megrendelő által megadott cím,

b.) az igényelt szolgáltatás(ok) megjelölése, tartama,

c.) a szolgáltatások díja, a nyújtott kedvezmények mértéke, a felmondás jogkövetkezménye,

d.) Megrendelői nyilatkozatok az adatkezeléssel, szolgáltatói marketingtevékenységgel, e-mailben küldhető szolgáltatói értesítésekről,

e.) az elállás feltételei,

b)-e) pontban foglaltakra A andrasibetty.com weblapon található információk, a jelen szabályzat és az Adatkezelési szabályzat Szolgáltatásra vonatkozó rendelkezés vonatkoznak

f.) kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek: A Szolgáltató illetve a Megrendelő által megadott elérhetőségek (e-mail cím, telefonszám),

g.) a szerződéskötés időpontja: A szerződéskötés időpontja a Szolgáltatás megrendelésének időpontja,

h.) a felek által fontosnak tartott egyéb, a szerződés létrejöttével és az igényelt szolgáltatással összefüggő kérdések,

2. A szerződés

a.) jelenlévők között írásban tett szerződéses jognyilatkozatok esetében az egyedi szerződés aláírásával,

b.) elektronikus út (online) esetén az on-line tett szolgáltatói ajánlat elfogadásával („Megrendelés/Jelentkezés” gombra klikkeléssel), jön létre.

IV. Szolgáltatásokra vonatkozó Szerződési Feltételek (Táborok, Rendezvények, Családállítás):

1. JELENTKEZÉS: A Tábororra, Rendezvényre andrasibetty.com weboldalon történő jelentkezés beérkezése után a regisztráció sikerességéről visszaigazoló e-mailt küldünk.

2. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Táborok, Rendezvények teljes díjának összegét valamint a Szolgáltató számlaszámát, a visszaigazoló e-mailben szereplő összeget a jelentkező köteles 10 napon belül kiegyenlíteni. Amennyiben a megrendelt tréningszolgáltatás ellenértéke a fizetési határidőig nem érkezik meg a Táborokra, Rendezvényekre történő regisztrációt automatikusan töröljük. A végszámlát a részvételi díj beérkezését követően a jelentkezés során a Felhasználó által megadott e-mail címre elektronikusan kézbesítjük.

3. Amennyiben 12 órán belül nem érkezik meg a jelentkezést visszaigazoló e-mail, célszerű felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot a 06-30/44-777-20-as telefonszámon vagy az info@andrasibetty.com e-mail címen. A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

4. A Szolgáltató a Szolgáltatásokra történő regisztráció során külön jelölőnégyzet biztosít a Felhasználó számára az Általános Szerződési Feltételek elfogadására.

4.1. Felhasználó a jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett hozzájárulását adja meg, hogy a Táborok és Rendezvények során üzletszerzési illetve marketing célból Szolgáltató jogosult róla kép- és videó felvételt rögzíteni, a Táborok látogatója ebből fakadóan nem támaszthat a szolgáltató felé semmilyen igényt.

5. RÉSZVÉTELI DÍJ:

5.1. A Rendezvény részvételi díja tartalmazza a Rendezvényre történő belépés és részvétel költségét – eseti jelleggel az üdítő, frissítők költségét.

5.2. A Tábor részvételi díja tartalmazza a belépés, részvétel, szállás költségét valamint az ebéd költségét illetve egyéb kiegészítő szolgáltatások költségét a andrasibetty.com weboldalon található részletezés szerint. Amennyiben a részvételi díj több választható szolgáltatásra, illetve választható ellátásra (ebéd, teljes ellátás) kiterjedezek részleteit Szolgáltató a andrasibetty.com weboldalon teszi közzé. Szolgáltató jogosult a Tábor időtartama alatt a Tábor idejére meghirdetett programok tartalmát és helyszínét módosítani (pl. időjárási viszonyoknak megfelelően).

6. LEMONDÁSI FELTÉTELEK:

Tábor/Családállítás esetében:

-14 NAP: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges info@andrasibetty.com e-mail címen, legkésőbb a Tábor, Rendezvény előtt 14 nappal. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A Tábor, Rendezvény napját megelőző 14 nappal korábban, a kizárólag írásban lemondott tréningek esetén, a már kifizetett részvételi díj egy éven belül felhasználható egy következő alkalomra meghirdetett, eredetivel azonos Táborra, Rendezvényre.

5-13 NAP:Az 5-13 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében a részvételi díj 30%-a kerül a Megrendelő részére visszautalásra.

0-4 NAPON BELÜL, vagy LEMONDÁS NÉLKÜLI MULASZTÁS: A 0-4 napon belül, írásban lemondott programok tekintetében vagy lemondás nélkül a már befizetett részvételi díj visszatérítésére nincs lehetőség.

 

Pszichológiai/Párkapcsolati tanácsadás esetében:

1 nappal történő lemondás esetén a következő alkalommal a tanácsadás aznapi díján felül +30% felárat számolunk fel.

Aznap történő lemondás esetén a következő alkalommal a tanácsadás aznapi díján felül + 50% felárat számolunk fel.

 

6.1. Amennyiben a meghirdetett program a Szolgáltató lemondása miatt hiúsul meg, akkor részvételi díj 100%- a a befizető bankszámlájára visszautalásra kerül. A részvételi díjak visszautalása az eredeti számla kézhezvételét követő 8 napon belül történik meg, hacsak a Megrendelő úgy nem rendelkezik, hogy a már kifizetett összeget beszámíttatná konzultációra, egy másik tréningre vagy a andrasibetty.com weboldalon található termékek megvásárlására. Az ilyen igényekről minden esetben írásos megállapodás szükséges.

V. Termékekre , info-termékekre vonatkozó rendelkezések:

5.1. A megrendelések leadása a andrasibetty.com internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges.

5.2. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat és visszaigazolásokat, számlát a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére.

5.3. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

5.4. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

5.5. Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak/forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

5.6. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti.

5.7. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5.8. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó (pl. 0 v. 1 Ft-os ár) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak.

VI. Táborra, rendezvényre történő jelentkezések és termékmegrendelések visszautasítása:

6.1. A Szolgáltatónak joga van visszautasítani minden olyan jelentkezést vagy termékmegrendelést – ideértve a már kifizetett megrendeléseket és jelentkezéseket is -, amely üzleti érdekeit sértheti

6.2. A már kifizetett, de utólagosan visszautasított megrendelések és jelentkezések esetében a Szolgáltató a teljes összeget az eredeti számla visszahívása, majd annak kézhezvétele utáni 5 banki munkanapon belül visszatéríti a befizető részére. Ezen döntés jogát a Szolgáltató fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet.

Kérlek fogadd el a sütik használatát, hogy a honlapot tovább használhasd. Köszönöm. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett, hogy a felhasználói élményed a legjobb legyen. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül használod a honlapot, vagy az "Elfogadom" gombra kattintasz, azzal a elfogadod a sütik használatát.

Bezárás